Veda

Veda je naša budúcnosť. Čoraz viac peňazí je určených na vedu a výskum a vedeckí pracovníci sú všade na svete žiadaní najviac. Preto aj v Pyjamas Academy sme poskytli priestor pre vedecké disciplíny, aby ste sa ich mohli učiť i doučovať trebárs aj doma z postele cez internet.

 • Všetky
 • Architektúra
 • Aritmetika
 • Biológia
 • Medicína
 • Chémia
 • Elektronika
 • Literatúra
 • Technika
 • Informatika
 • Životné prostredie
 • Dejiny
 • Logistika
 • Matematika
 • Občianska náuka
 • Náboženstvo
 • Astronómia
 • Fyzika
 • Psychológia
 • Lingvistika
 • Pedagogika
 • Právo
 • Žurnalistika
 • Sociológia
 • Filozofia
 • Politológia
 • Účtovníctvo
 • Podnikania
 • Ekonómia
 • Marketing
 • Manažment
 • Finančníctvo
 • Iné
načítať ďalšie