Žurnalistika

 Informovať pravdivo o veciach verejných je službou verejnosti. Táto tvorivá činnosť dáva priestor pre verejnú diskusiu, ktorá je jedným zo znakov demokracie. Štúdiu žurnalistiky sa môžete venovať aj na Pyjamas Academy. U nás si nájdete tútora, pod vedením ktorého sa budete vzdelávať on-line, v pohodlí domova.

 • Všetky
 • Architektúra
 • Aritmetika
 • Biológia
 • Medicína
 • Chémia
 • Elektronika
 • Literatúra
 • Technika
 • Informatika
 • Životné prostredie
 • Dejiny
 • Logistika
 • Matematika
 • Občianska náuka
 • Náboženstvo
 • Astronómia
 • Fyzika
 • Psychológia
 • Lingvistika
 • Pedagogika
 • Právo
 • Žurnalistika
 • Sociológia
 • Filozofia
 • Politológia
 • Účtovníctvo
 • Podnikania
 • Ekonómia
 • Marketing
 • Manažment
 • Finančníctvo
 • Iné
načítať ďalšie