Stránka je v beta verzii a je otvorená len pre registráciu učiteľov, pracujeme na kvalite a nových funkcionalitách, ktoré vám všetko uľahčia. O spustení a otvorení pre študentov vás budeme už čoskoro informovať mailom a na Facebooku.
Pyjama Academy

Motivačné kurzy

Posuň svoje hranice, spoznaj svoje Ja a nasleduj svoje sny. Ako na to?  Motivačné kurzy podľa Vášho záujmu na Pyjamas Academy Vám pomôžu objaviť Vaše skryté zdroje a posunú Vás bližšie k vytúženému cieľu. Tá správna motivácia je na dosah ruky, stačí sa rozhodnúť.

Výsledky vyhľadávania

Ildikó Mišalová

Ildikó Mišalová

2009 - Maturita

2009-2012 -Editorstvo a vyd. Prax FF UK NR

2013-2014 OvB 

2012- 2014 teamleading v sklade

2015-2016 Directreal 

Predmet: Nájdi svoje najlepšie JA a zbohatni
Popis predmetu: cesta za vaším novým ja, jednoducho, zrozumiteľne.
Zameranie: Motivačné kurzy
2.4€/30min.Body:0
Aneta Pavlová

Aneta Pavlová

Lektorské a poradenské činnosti se věnuji 14 let, především v oblasti rétoriky, rozvoje kreativity, stress managementu, praxe jógy a meditací.  Studia na Univerzitě Karlově (teologie, andragogika), Akademii múzických umění (katedra autorské tvorby), Université Michel de Montaigne ve Francii (divadelní umění), výcviky a kurzy, kterými jsem prošla, mají společného jmenovatele – zájem o poznání, které předávám dál. Mým darem je laskavý přístup a plná přítomnost, kterou věnuji každému člověku ve chvíli, kdy s ním pracuji.

Nabízím individuální poradenství v oblasti rozvoje a růstu. Člověka vnímám jako souhru těla, duše a mysli. Snažím se naslouchat příběhu studenta s úctou a pokorou. Vytvářím prostor důvěry pro společné hledání a objevování možností, porozumět své životní situaci, jak relaxovat a meditovat, jak léčit sám sebe a jak rozvíjet svůj tvůrčí potenciál. K této podpoře a péči využívám zkušenosti z univerzitního vzdělání, z výcviku bioenergetiky, kundalini jógy, mindfulness meditací, aromaterapie, tanatoterape, práce s vnitřním partnerem.

Mám ráda sdílení a propojování zkušeností, setkávání s různými lidmi a cestování. Miluji děti a přírodu. Divadlo, knížky, teplý čaj jsou dobrými společníky :-) 

 

 

Predmet: Meditace
Popis predmetu: Mindfulness - meditace všímavosti zaměřená na práci s dechem a pozornost
Zameranie: Motivačné kurzy
21.5€/45min.Body:0
Reklama
Silvia Milová

Silvia Milová

Som profesionálny lektor vzdelávania dospelých, tréner emocionálnej inteligencie, kariérový poradca a tréner bilancie kompetencií, venujem sa dlhé roky osobnému rozvoju a motivácii ľudí k objaveniu svojich predností a silných stránok

Predmet: SebaMotivácia - Kto som a čo viem
Popis predmetu: Bilancia kompetencií - zisti svoje silné a slabé stránky, zmapuj svoje kľúčové kompetencie, schopnosti využiť silné stránky v praxi, ktoré sú prenositeľné pre všetky povolania, podnikania a fázy život
Zameranie: Podnikanie, Marketing, Motivačné kurzy
60€/60min.Body:0
Richard Harvan

Richard Harvan

Predmet: Podnikanie, Vzdelávanie, Manažment, Leadership, Komunikácia
Popis predmetu: začiatočníci aj pokročilí
Zameranie: Webdesign, Motivačné kurzy, Liečiteľstvo, Iné
24€/60min.Body:0
Marek Matuška

Marek Matuška

Predmet: Posuň svoje hranice
Popis predmetu: sebareflexia, komunikácia
Zameranie: Gymnázium, Motivačné kurzy
12€/50min.Body:0
Jarmila Žišková

Jarmila Žišková

1989 – 1995 Vysokoškolské vzdelanie ukončené 5.6.1995 na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici:

Osvedčenie o štátnej záverečnej skúške č. 98/95

Štátna skúška vykonaná                                

z občianskej náuky                    15.5.1995              

z pedagogiky                                  5.6.1995             

z pedagogickej psychológie         5.6.1995             

Diplom s vyznamenaním č.   B * 000125      priznaný akademický titul „ magister „

1995 – 1998 Pedagogická fakulta UK Bratislava – rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

 

 

Pôvodné povolanie pedagóg - ZŠ - vychovávateľka

                                                   - ŠZŠ - učiteľka

V súčasnej dobe od r. 2004  do súčasnosti  - riaditeľka príspevkovej organizácie DK mesta Handlová

Od roku 2001 do súčasnosti - lektorská činnosť vo firme AMConsulting Bratislava (v súčasnosti VAMconsulting) - vzdelávanie manažérov rôznych úrovní

Od 2011 - 2015 školiteľská činnosť pre Iuventu v rámci Národného projektu KOMPRAX - školenie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou - neformálne vzdelávanie

 

Predmet: Komunikácia, Motivácia, Časový manažment, Riešenie konfliktov, Riadenie a vedenie ľudí, Projektové myslenie, Manažment zmeny, Tímová spolupráca, Koučovanie tímu
Popis predmetu: začiatočníci, pokročilí
Zameranie: Motivačné kurzy
18€/45min.Body:0
Martin Prodaj

Martin Prodaj

Predmet: Ako predávať ebooky na Amazone
Popis predmetu: V tejto hodine vám predstavím základný biznis model predaja ebookov na Amazone, rovnako ako aj kroky, ktoré potrebujete urobiť aby sa váš ebook dostal na Amazon a začal vám zarábať peniaze.
Zameranie: Rečníctvo, Motivačné kurzy, Koučing
30€/45min.Body:0
Lukáš Suchoba

Lukáš Suchoba

Predmet: Nástroje a pomôcky pri sebamotivácií
Popis predmetu: Užitočné nástroje a techniky využívane z rôznych odvetí na podporu vlastnej motivácie
Zameranie: Motivačné kurzy, Rečníctvo
7.2€/45min.Body:0